top of page

VEDENÉ PROJEKTY

06/2021- 07/2021

Stavbyvedoucí: "REKONSTRUKCE VODOVODU RUDNÁ II" - prováděno metodou BERSTLINING

Celková částka 6 mil. Kč

05/2021- stavba probíhá

Stavbyvedoucí: "MNV Velké Vrbno"

Celková částka 35 mil. Kč

03/2021- stavba probíhá

TDS : "LAŠKOV, PĚNČÍN - ČOV A STOKOVÁ SÍŤ"

Celková částka 217 mil. Kč

 

06/2020 - 09/2020

TDS : "REVITALIZACE MK- MARIÁNSKÁ MEZI KOSTELEM A FAROU"

Celková částka 7 mil. Kč

 

11/2019-11/2019

TDS : "REVITALIZACE OBECNÍHO RYBNÍKA - OBEC DZBEL"

Celková částka 5,5 mil Kč

05/2019-11/2019

TDS : "Zkapacitnění protipovodňových nádrží" pro obec Býškovice

Celková částka 10,5 mil. Kč

04/2019-11/2019

TDS : "Obnova rozvodů vodovodu a přivaděče z VDJ Drahlov" pro Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty

Celková částka 6 mil. Kč

04/2019-11/2019

TDS : "Vybudování splaškové kanalizace-Čertoryje" pro obec Charváty

Celková částka 6 mil. Kč

 

05/2018 - 08/2018

Stavbyvedoucí: Suchý poldr Hněvotín - pro firmu GEMO

Celková částka 4,5 mil Kč

11/2017 - 03/2018

Stavbyvedoucí: Rybník Radkova Lhota - pro obec Radkova Lhota

Celková částka 3 mil. Kč

04/2016 - 08/2017

Stavbyvedoucí: Rekonstrukce - Zkapacitnění vodovodu Vingantice pro VaK Vsetín

Celková částka 23 mil. Kč, metodou BERSTLINING

09/2014 - 09/2015

Stavbyvedoucí: Rekonstrukce úpravny vody Strání - pro obec Strání

Celková částka 22 mil. Kč, instalace horizontálního kontinuálně praného filtru

10/2014 - 11/2015

Stavbyvedoucí: Kanalizace a ČOV Růžďka - pro obec Růžďka

Celková částka 66,6 mil. Kč, 6,5 km kanalizace a 2 krát ČOV 650 EO a 100 EO

08/2014 - 11/2015

Stavbyvedoucí: Rekultivace skládky TKO Fryšták - Žabárna pro město Fryšták

Celková částka 37 mil. Kč

05/2014 - 08/2015

Stavbyvedoucí: Rekultivace skládky Lutopecny - pro město Kroměříž

Celková částka 54 mil. Kč

11/2013 - 05/2014

Stavbyvedoucí: Podhradský rybník - sanace hráze - pro Povodí Moravy, s.p.

Celková částka 3 mil. Kč, přetěsnění tryskovou injektáží

10/2013 - 12/2013

Stavbyvedoucí: VD Všemina - pro Lesy České republiky, s.p.

Celková částka 4,5 mil. Kč, přetěsnění tryskovou injektáží

01/2012 - 03/2013

Stavbyvedoucí: Peletkárna Doroslovo (SRBSKO) - pro BPI D.O.O.

Celková částka 11,5 mil. EUR

03/2012 - 09/2013

Stavbyvedoucí: Intenzifikace ČOV Strání - pro obec Strání

Celková částka 42 mil. Kč

07/2010 - 06/2011

Stavbyvedoucí: Vodní nádrže s biocentrem Vícemilice - pro město Bučovice

Celková částka 26 mil. Kč, výstavba dvou rybníků o celkové ploše 17 ha

11/2010 - 09/2013

Stavbyvedoucí: Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří - pro Povodí Odry, s.p.

Celková částka 49 mil. Kč

12/2010 - 10/2011

Stavbyvedoucí: Vodovd Chrášťany, Záhlinice, Kurovice - pro měso Hulín

Celková částka 13,5 mil. Kč

10/2010 - 10/2011

Stavbyvedoucí: Jičínka - Kunín km 1,256 - 6,066 - pro Povodí Odry s.p.

Celková částka 7 mil. Kč, oprava opevnění po povodni

10/2008 - 11/2009

Stavbyvedoucí: SPZ Holešov - Technická a dopravní infrastruktura - pro Zlínský kraj

Celková částka 75 mil. Kč​, výstavba suchého poldru a přeložka potoka​ Mojena

05/2006 - 09/2007

Stavbyvedoucí: Rekonstrukce Anenského potoka pro - ZVHS Brno

Celková částka 8,5 mil. Kč

07/2006 - 10/2008

Stavbyvedoucí: Kanalizace a ČOV Šumvald - 2. stavba - pro obec Šumvald

Celková částka 61 mil. Kč

03/2005 - 09/2006

Stavbyvedoucí: VD Znojmo - rekonstrukce pro povodí Moravy s.p.

Celková částka 52 mil. Kč

07/2004 - 07/2006

Stavbyvedoucí: Revitalizace části toku Žehrovky a rybník Nebákovský a Podseminský - pro Správu ochrany přírody, Praha

Celková částka 23,5 mil. Kč, odbahnění provedeno sacím bagrem cca 70 000 m3 sedimentu

10/2005 - 12/2007

Stavbyvedoucí: Kanalizace Lipnice - pro město Dvůr Králové

Celková částka 27 mil. Kč

08/2004 - 06/2005

Stavbyvedoucí: Opava - Malé Hoštice, ochranná hráz - pro povodí Odry s.p.

Celková částka 8,5 mil. Kč

11/2004 - 12/2006

Stavbyvedoucí: Bučovice - Kloboučky, kanalizace I.-III. etapa - pro město Bučovice

Celková částka 46 mil. Kč

07/2004 - 05/2005

Stavbyvedoucí: Odra - Ostrava Nová ves, ochranná hráz - pro Povodí Odry, s.p.

Celková částka 11 mil. Kč

bottom of page